Kenmerkend voor East River Invest

East River Invest is een participatiemaatschappij en verstrekt risicodragend kapitaal aan ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. De aandacht is gericht op gezonde (familie)bedrijven, met stabiele/groeiende kasstromen die te maken hebben met een vraagstuk van opvolging en/of groei.

East River Invest wil na verloop van tijd een exit, maar heeft geen haast. We zijn een partner voor de lange termijn.

East River kent particuliere aandeelhouders die nauw betrokken zijn bij de participaties. Iedere aandeelhouder heeft zijn sporen verdiend als zelfstandig ondernemer, of vervult nog steeds een rol als DGA of commissaris.

Kenmerkend voor East River Invest is

  • een snelle besluitvorming
  • (oud) ondernemers als aandeelhouders
  • No-nonsense mentaliteit